Mine oversettelser av Koranen

Dette er mitt forsøk på å oversette ulike kapitler i Koranen. Oversettelsene er basert på analyse og refleksjon over rot-ordene brukt i versene. Det skal være enkelt for leseren å se forskjellen mellom en tradisjonell oversettelse og min oversettelse. Begge versjoner er derfor ofte presentert. Legg merke til dybden i hvert eneste ord brukt i Koranen. Det er mulig for leseren å søke opp alle rot-ordene i Lughat-Ul-Quran og selv sjekke om min oversettelse gir mening. Versene er presentert på engelsk da engelsk gir en bedre oversettelse.

Hva rot-ord betyr: Arabiske ord har en felles rot som beskriver kjernen av ordets betydning. Rot-ord består ofte av 3, 4 eller 5 bokstaver; disse produserer mange ulike ord. For eksempel, ordene bok (kitaab), skrive (kitaaba) og bibliotek (maktaba) har samme rot-ord: K-T-B. Dette rot-ordet betyr i essens: sy sammen noe, sy sammen sider, lov og orden, han skrev (skrev ned tanker som var spredt).


Nyeste:

Kapittel 92

Kapittel 104 

Kapittel 64


Kapittel 1

Kapittel 93

Kapittel 95

Kapittel 94 & 103: Tiden som plutselig forsvinner