Koranen

Min oversettelse av kapittel 93

Skrevet av Urfan Ul Hassan - januar 2022


Kapittel 93 har 11 korte vers. Dette er mitt forsøk på oversettelse ved å analysere rot-ordene brukt i versene. For at det skal være enkelt for leseren å se forskjellen mellom en tradisjonell oversettelse og min oversettelse så er begge versjoner presentert. Legg merke til dybden i hvert eneste ord brukt i Koranen. Det er mulig for leseren å søke opp alle rot-ordene i Lughat-Ul-Quran og selv sjekke om min oversettelse gir mening. Versene er presentert på engelsk da engelsk gir en bedre oversettelse. 

Hva rot-ord betyr: Arabiske ord har en felles rot som beskriver kjernen av ordets betydning. Rot-ord består ofte av 3, 4 eller 5 bokstaver; disse produserer mange ulike ord. For eksempel, ordene bok (kitaab), skrive (kitaaba) og bibliotek (maktaba) har samme rot-ord: K-T-B. Dette rot-ordet betyr i essens: sy sammen noe, sy sammen sider, lov og orden, han skrev (skrev ned tanker som var spredt).Qur'an 93: "The Morning Hours"

Tradisjonell oversettelse: In the Name of God, the Most Gracious, The Most Merciful.

Min oversettelse: With Him who can be known through signs; He who rules the entire universe; He who provides during times of need, and He who continously provides everything in the background.

Rotord: sin-min-waw ("name"): sign to recognize something.

Rotord: hamza-lam-ha أ ل ه: (God): ruler of everything that exists; hidden to human eyes.

Rotord: ra-ha-mim (rahman, rahmah): rain that produces sustenance; protection when needed.

Rotord: ra-ha-mim (rahim): constant sustenance in the background; evolutionary sustenance.

Interessant nok: rihm, rahm, ruhm: livmor som beskytter barnet; myk.
93:1

Tradisjonell: By the morning sunlight.

Min oversettelse: By the time after sunrise.

Rotord: dad-ha-waw; ض ح و: sunrise that light up everything. To be evident and clear; road became evident and clear.

Kommentar: Dette verset kan tolkes på et metaforisk nivå der "by the time after sunrise" kan referere til opplysning; den riktige veien har blitt klar og tydelig etter opplysning.93:2

Tradisjonell: and the night when it falls still!

Min oversettelse: And the night when it covers with even more darkness.

Rotord: lam-ya-lam; ل ي ل: night, darkness.

Rotord: sin-jim-waw; س ج و: night stopping, silent night, night to become darker, peaceful sea.

Kommentar: I min mening kan dette verset også bli forstått slik: "And when the ignorant ones stop their own self-development and they become peaceful with their increasing ignorance."93:3

Tradisjonell: Your Lord O Prophet has not abandoned you, nor has he become hateful of you.

Min oversettelse: He who Sustains and Guides your evolution has not forsaken you, nor has He left you unattended.

Kommentar: Legg merke til at verset er til alle mennesker. Ordet "profet" er ikke nevnt.

Rotord: ra-ba-ba; ر ب ب: nurture, develop, look after something, one who guides from beginning to end, one who improves. Reach a destination through evolution and change.

Rotord: waw-dal-ayn; و د ع: stop, left, give up, leave alone, goodbye, safe place.

Rotord: qaf-lam-ya; ق ل ي: leave someone, hate, fast, fry in pan (and forget), roast meat, annoyance.93:4

Tradisjonell: And the next life is certainly far better for you than this one.

Min oversettelse: And surely the future after the process of evolution has taken place is better for you than the first state.


Kommentar: Evolusjon her kan bety av samfunn (revolusjon) og/eller av individ; selvutvikling.

Rotord: hamza-kha-ra; أ خ ر: future, last, last segment of a sequence, evolution, revolution.

Rotord: kha-ya-ra; خ ي ر: good, the better of two things, even better, honor, superior.

Rotord: hamza-waw-lam; أ و ل: first, beginning and end, last result.93:5

Tradisjonell: And surely your Lord will give so much to you that you will be pleased.

Min oversettelse: Soon will He who Sustains and Guides your evolution give you the agreed upon long-term results of living by God's laws.

Rotord: ra-ba-ba; ر ب ب: Nurture, develop, look after something beginning to end.

Rotord: ayn-ta-waw; ع ط و: receive, deer that must lift its head to eat from trees, give.

Rotord: ra-dad-waw; ر ض و: mutual agreement, agree, approve, obedient, favoured.93:6

Tradisjonell: Did He not find you as an orphan then sheltered you?

Min oversettelse: Did He not find you ending up feeling alone in society, and so He inspired to you a path which leads to peace and security?

Rotord: waw-jim-dal; و ج د: gain knowledge, acquire, to know.

Rotord: ya-ta-mim; ي ت م: feeling alone, become lonely, unique pearl, orphan, neglected, sad.

Rotord: hamza-waw-ya; أ و ي: to gather, pity and fear, place of destination, place without fear.93:7

Tradisjonell: Did He not find you unguided then guided you?

Min oversettelse: And He found you searching for the right path in confusion, so He made evident to you the true path.

Rotord: waw-jim-dal; و ج د: gain knowledge, acquire, to know.

Rotord: dad-lam-lam; ض ل ل: wander, search, confused, two different things mixed.

Rotord: ha-dal-ya; ه د ي: light up, lead, forefront, evident, guide, see something from far away.93:8

Tradisjonell: And did He not find you needy then satisfied your needs?

Min oversettelse: And He found you in deprivation, so He made you self-sufficient.

Rotord: waw-jim-dal; و ج د: gain knowledge, acquire, to know.

Rotord: ain-ya-lam; ع ي ل: starvation, needy, deprived.

Rotord: ghayn-nun-ya; غ ن ي: free of need, strong, independent, have enough.93:9

Tradisjonell: So do not oppress the orphan,

Min oversettelse: (Reflecting on your own experience) You shall not oppress or treat harshly those who are feeling left out of society.

Rotord: ya-ta-mim; ي ت م: feeling alone, become lonely, unique pearl, orphan, neglected, sad.

Rotord: qaf-ha-ra; ق ه ر: oppress, high mountain, overwhelm, domination.93:10

Tradisjonell: nor repulse the beggar.

Min oversettelse: And do not turn away those who ask for your help.

Rotord: sin-hamza-lam; س أ ل: needy, ask for somethnig, request something, necessity.

Rotord: nun-ha-ra; ن ه ر: open up, water flowing, day, talk harshly.93:11

Tradisjonell: And proclaim the blessings of your Lord.

Min oversettelse: The Sustainer who Guides your evolution has comforted your heart by showing you the true path; thus, you shall share what you have learned with others (so that they too can discern between the right and wrong path).

Rotord: nun-ayn-mim; ن ع م: something comforting the heart, soft cloth, refreshing wind, good things in life, kindness, favour, superiority over nations, mental and physical benefits, cattle.

Rotord: ra-ba-ba; ر ب ب: nurture, develop, look after something beginning to end.

Rotord: ha-dal-tha; ح د ث: something new, never done before, bring into existence, young man, honest man, come into existence from oblivion, tales, historical records, propagation.


Min oversettelse av kapittel 94 & 103 kan leses her.