Eksistensen av objektiv moral

80-tallets synthwave & musikk: Nostalgi for en epoke vi aldri har opplevd?

Gåten om Stålet del 2: Tolkning av Nietzsche