Gåten om Stålet: Hva er sterkest - kroppen eller stålet?

Et blikk på "Riddle of Steel" fra filmen Conan the Barbarian (1982)

Del 1

Skrevet av Urfan Ul Hassan
Januar 2022

English version can be read here.


Filmen åpner med et sitat av filosofen Nietzsche: "That which does not kill us makes us stronger."

Historien i filmen forsøker å belyse et dypere aspekt ved dette sitatet.

Filmen åpner med en ung Conan bli undervist av sin far om gåten om stålet. Faren til Conan er en barbarer og mener at han har funnet svaret på gåten. Far forklarer Conan at man ikke kan stole på menn, kvinner eller monstre i denne verden. Far peker på sverdet sitt og konkluderer at det kun er stålet som kan og bør stoles på. Denne ideen blir plantet i Conan og påvirker hans videre utvikling.

En dag ankommer karakteren Thulsa Doom deres landsby. Doom er en psykopatisk karakter. Han har med seg en hær for å ta over landsbyen; han dreper både far og mor til Conan. Han tar over sverdet til Conans far. Conan og andre barn blir tatt som slaver og satt til fysisk arbeid bak en mølle.

Møllen har flere armer og spak, og den beveger seg rundt og rundt ved at alle dytter på sin spak. Møllen blir kalt for "The Wheel of Pain". The Wheel of Pain er i min mening en metafor for motstand i livet. Filmen viser en timelapse av Conan og av de andre barna jobbe bak møllen i flere år. Filmen indikerer at barna dør en etter en over tid; de fleste mestrer ikke motstanden. Conan er den eneste som overlever dette arbeidet i mange år. Han holder ut bak møllen til han blir fullvoksen.

Arnold Schwarzenegger spiller karakteren Conan i voksen alder. Filmen viser resultatet av motstand over mange år: Conan har utviklet en enorm styrke og kropp på grunn av det fysiske arbeidet. Han ser ut som en kroppsbygger og fremstår som en intens og fryktløs karakter. Conan er så sterk at han blir en gladiator i en periode. Han er også til slutt løslatt fra slaveriet. Conan møter på ulike karakterer og etter hvert venner i filmen, men han drar likevel alene etter Doom for å ta hevn:

Conan ankommer tempelet til Doom ved navnet Mountain of Power. Conan blir oppdaget og nok en gang tatt til fange. Vaktene kaster Conan foran Doom slik at han kan forklare seg selv. Conan befinner seg nå midt i tempelet. Doom har skapt en kult med mange disipler. Flere vakter og hjernevaskede mennesker observerer samtalen mellom Doom og Conan.

Conan informerer Doom om at han har kommet for å ta hevn da Doom drepte hans familie og landsby. Doom husker ikke dette; Doom uttrykker at denne hendelsen må ha tatt sted for mange år siden da han selv var ung og blind for hva reell makt betydde; det må ha vært da han var overbevist om at stålet var sterkere enn kroppen:

Conan kommenterer: "Gåten om stålet..."
Doom svarer: "Det stemmer gutt. Du vet hva det handler om, ikke sant gutt? Skal jeg gi deg svaret? Det er det minste jeg kan gjøre. Stål er ikke sterkt gutt, kroppen er sterkere. Se deg rundt... Se på den vakre damen som står der oppe."

Doom peker på en av sine hjernevaskede disipler som står på en høyde. Han ber henne ofre seg selv ved å hoppe fra høyden. Den hjernevaskede damen hopper uten å nøle og begår selvmord.

Doom konkluderer: "Ser du gutt, det kaller du styrke og reell makt. Hva er stål sammenlignet med kroppen som anvender det? Se på styrken av din egen kropp, og styrken i hjertet ditt - det er jeg som har gitt deg denne gaven."

Doom informerer Conan om at kulten vil nå korsfeste han, men at han bør filosofere på det han nettopp har lært. Conan blir korsfestet og etterlatt for å dø i den varme ørkenen. Conans styrke hjelper han med å overleve i flere dager, og han kommer seg løs til slutt.

Conan gjør et nytt forsøk på å ta hevn. En av vennene hans dør i kampen mot Dooms soldater. Conan ber til sin Gud kalt Crom: "Hjelp meg med å ta hevn, og hvis du ikke lytter så til helvete med deg også!" 

Conan vinner deretter en kamp mot Dooms soldater og får tilbake sverdet som tilhørte hans far, men sverdet har blitt knust. Conan ser et gjenferd for et øyeblikk under kampen; et gjenferd som stiller han et spørsmål: "Do you want to live forever?"

Slutten:

Conan ankommer tempelet til Doom med sitt ødelagte sverd. Doom står på en plattform der han taler til kulten sin; han forsøker å hjernevaske dem enda dypere. Doom merker at det er noen bak han; han snur seg og ser Conan med et ødelagt sverd komme mot han. Doom ser dypt inn i Conans øyne og forsøker å hjernevaske han:

Doom: "Du har kommet til meg, mitt barn. Hvem ga deg viljen til å leve? Jeg er fontenen som får deg til å renne. Når jeg er borte, så vil du aldri ha vært. Hva vil din verden være uten meg?"

Doom fortsetter å stirre inn i Conans øyne. Conan havner i en transe og begynner å tenke over det som blir sagt; det er mye sannhet i det Doom uttrykker.

Conan kommer seg plutselig ut av transen og angriper Doom med det ødelagte sverdet. I min mening så viser denne scenen at Conan aktiverer sitt barbariske instinkt ved å gjenkalle det far hadde lært han: "Stol ikke på menn, kvinner eller monstre. Stol kun på Stålet." 

Conan halshugger Doom på scenen foran hele kulten. Filmen avslutter med at Conan holder hodet til Doom i den ene hånden og det ødelagte sverdet til far i den andre hånden. Filmen ønsker at seeren skal selv tenke og svare på Gåten om Stålet. Hva var sterkest, kroppen eller stålet?

Hva er ditt svar?


Til refleksjon:

Stål kan være en metafor for fysisk kraft, vold og muskler. Kroppen kan være en metafor for intellekt. Doom døde til tross for hans intelligens; at han ble halshugd kan være en symbolsk død. Sverdet, eller stålet, knuste i filmen. Conans muskler var flere ganger ikke tilstrekkelige i mestringen av ulike situasjoner. Intellektet nådde heller ikke sitt mål da Conan overkjørte Dooms forsøk på hjernevasking.

Doom hadde rett i at Conan ble den han ble på grunn av tragedien påført av han. Svaret på Gåten om Stålet, i min mening, er at karakteren i mennesket er sterkest. Det eneste som ikke ble ødelagt i filmen var Conans viljestyrke, ånd, personlighet og karakter; de ble kun sterkere og sterkere av motstanden. Det er menneskets sjel og dens utvikling som er avgjørende; intellekt og muskler er kun verktøy.

Gjenkall åpningssitatet av Nietzsche, og forsøk å tolk den på nytt:

"That which does not kill us makes us stronger."Advarsel: kan være sterke scener for noen: