maskulinitet og femininitet

Skrevet av Urfan Ul Hassan
Desember 2021

Utsagn om hvordan ting bør være innebærer moralsk overbevisning. Vitenskap beskriver hvordan ting faktisk er, ikke hvordan ting bør være. Denne artikkelen inneholder mine personlige refleksjoner og observasjoner. Alle meninger kan endre seg med kunnskap, med nye perspektiv og med visdom.

"Love truth, but pardon error." -Voltaire

Naturens perspektiv

Enhver prosess i universet følger naturlover. Det skal sies at kvantefysikken har overrasket med double-slit experiment og annet, men til og med i kvantefysikken vil man, forhåpentligvis, etter hvert identifisere klare naturlover. Vi mennesker har ofte en intuitiv antakelse om at lignende naturlover ikke gjelder dynamikken i våre relasjoner eller i samfunnets oppbygging. Evolusjon har designet begge kjønn med fordeler og ulemper. Disse ulikhetene er en styrke hos menneskeheten.

Ordet dyd vil bli brukt i artikkelen: 

Dyder = Gode moralske kvaliteter i mennesker. Tøffhet, tålmodighet, moderasjon, rettferdighet, viljestyrke, visdom, barmhjertighet og andre kvaliteter. Disse kvalitetene fører til reell utvikling av maskulinitet slik den er ment til å utvikles av naturen; en positiv kraft som beskytter og løfter opp andre mennesker. Disse dydene hjelper med mestring av utfordringer og med problemløsning.

Se artikkel om Aristoteles og de 12 dyder.

Utfordringer kan være produsert av egen psyche eller komme fra utsiden. Sokrates beviste at å streve etter dyder er å leve i tråd med naturen (se Platons The Republic, og artikkel om lykke). Kvinner som strever etter dyder vil utvikle den feminine kraften, og dermed bli den beste versjonen av dem selv. Begge kjønn strever etter samme dyder, men disse uttrykkes ofte forskjellig i kjønnene.

Den moderne verden har et sterkt behov for at menn tar tilbake sin maskulinitet da denne kraften har mye forsvunnet over tid. Årsaken til dette kan være flere ting; de fleste forklarer nedgangen av testosteron til kosthold, livsstil og lignende. Denne forklaringen mangler det viktigste elementet, nemlig den psykologiske effekten det moderne samfunnet har på kjønnene. Mennesket er i dag evolusjonsdyr som vandrer blindt i et høyteknologisk samfunn, med en veldig menneskelig, men ignorant antakelse om at nytelse er det høyeste godet. Vi har gått fra en scene med tundra, jakt og psykologisk usikkerhet til en scene med menneskerettigheter og høye skyskrapere.

Hjernen vår er fortsatt den samme. Historien har utviklet seg, men mennesket har glemt å ta hensyn til egen biologi. Samfunnet er i dag fysisk sett mye lettere, men de psykologiske utfordringene er økende. Det er disse utfordringene som møtes med dyd.

Mangel på dyd er årsaken til feminiseringen av menn. Kvinner har som en konsekvens utviklet maskuline trekk. Feminiseringen av menn er roten til ulykkelighet blant kvinner og menn. Mennesket går vekk fra sin natur dersom de ikke strever etter dyder. Konsekvensen av dette er et samfunn som blir hedonistisk, primitivt, sykt og meningsløst i lengden.


“People settle for a level of despair they can tolerate and call it happiness.”
-Søren Kierkegaard


Menn og maskulinitet

Maskulinitet er i essens en kraft som er designet for å beskytte samfunn, verdier og andre mennesker som ikke kan beskytte seg selv. Det er hovedsakelig menn som utvikler denne kraften i dens sterkeste form, og den uttrykker seg ofte i evnen til å løse problemer. Mange tror maskulinitet handler om aggresjon, vold og utagerende atferd. Dette er kun en liten del av maskulinitet, som også er nødvendig, for eksempel i selvforsvar. Godt utviklet maskulinitet fører til kontroll over ens tenking, emosjoner og atferd; dette fører til mer effektiv problemløsning enn aggressiv atferd. De mest maskuline er derfor de som har mest selvkontroll og minst utagerende atferd; de strever etter dyder og har derfor en positiv energi og lidenskap ved dem. Maskulinitet er en positiv kraft som hjelper og løfter andre mennesker opp.

Språk er makt. Den vanlige mann, Achilles og Sokrates.

Menn i dag har en overfladisk forståelse av maskulinitet og reduserer ofte kraften til "alfa" og "beta". En slik kategorisk enten/eller tenking har ført til at mange menn strever etter dominans mellom seg over ting som i lengden er helt ubetydelig (vold, gjengmiljøer, penger, sex med så mange som mulig). Dette er en primitiv forståelse av maskulinitet. Sokrates beviste dette i sin diskusjon mot sofistene da han diskuterte legenden om Achilles; Achilles var en absolutt kriger, men begrenset seg selv og sitt potensial til kun krig. Sokrates beviste at mannen som bevarer sitt krigerinstinkt, men som i tillegg strever etter kunnskap og andre dyder, vil nå et helt nytt nivå av maskulinitet og dominans. Achilles tok hevn på sine fiender, mens Sokrates fikk frem det beste i sine.

I realiteten er enhver mann designet for å utvikle seg til å bli en "alfa-hann", i kraft av hva naturen har gitt dem av styrker og svakheter. Alle menn bør derfor streve etter å bli den beste versjonen av dem selv og utvikle sine talenter; "beta" eksisterer kun dersom man lar det eksistere i seg selv. Beta er et uttrykk som beskriver mangel på selvutvikling.

Utviklingen av den maskuline kraften kommer etter mange år med hardt arbeid, både fysisk og intellektuelt. Som filosofen Machiavelli anbefaler, en leder må lære seg å være både en løve og en rev; evnen til å bruke fysisk kraft, men også intellekt. Det mest dominante mennesket vil være mennesket som søker kunnskap og som dermed hersker over ideer og seg selv. Filosofer som Sokrates, Nietzsche, Kierkegaard og lignende hersker over ideer, selv etter at de har forlatt verden. Makt bør søkes for å hjelpe og løfte opp andre mennesker, ikke for egoistiske grunner.

Mangel på maskulinitet i kunst

Dersom man leser kunst og litteratur tilbake til antikken, eller actionfilmer fra 80-tallet så vil man fort oppdage at maskulinitet var en kraft som ble hyllet. Mennesker og sivilisasjoner forsto nødvendigheten av denne kraften for vedlikeholdelse av nasjoner, og som et vakkert aspekt ved menn. Grunnen til at mange blir glade i ulike karakterer i filmer er fordi disse karakterene uttrykker dyder i sin atferd; å observere dyder i andre vekker inspirasjon i oss. Dette er et tegn fra naturen på viktigheten av dyder.

Mangelen på maskulinitet er i dag uttrykt overalt i moderne "kunst", filmer og musikk. Mangelen på dyder gjør samfunnet sykt. For eksempel, i moderne rap og musikk er det mye fokus på penger, damer, seksualisert atferd, banning og makt. Dette vil på et ubevisst nivå hjernevaske de som hører og ser på, selv om de fleste hører på for rytmen. Verdiene som uttrykkes er primitive. Slik "kunstnerisk uttrykk" er den laveste formen for uttrykk da ambisjonen er å kun uttrykke menneskets dyriske instinkt. Kunstnere fra tidligere generasjoner uttrykte menneskets sjel og høyere verdier.

Menn har 3 ubevisste idealer. En forenklet fremstilling:

1) Søren Kierkegaard sitt konsept om den "estetiske" mann - hedonisme. Mange menn begrenser seg selv til dette idealet. Disse lever med antakelsen om at lykke og nytelse er de høyeste godene i livet. En slik antakelse fører til feminisering av menn. Slike menn skaper kvinner med fundamental mistillit til menn fordi de mennene ikke kan stoles på; de prioriterer nytelse over sjelens utvikling (naturlig orden).

2) Ideal om Achilles eller Hercules. Høyere ambisjon enn lykke, f.eks. personlig utvikling. Alle menn har potensialet til å utvikle lignende trekk som disse heltene. De kan være en positiv eller en negativ kraft i samfunnet, avhengig av hva de har lært. Denne artikkelen forsøker inspirere menn til å utvikle seg til å bli en god og positiv Achilles. Dette kan kun gjøres ved å streve etter dyder i sin atferd. Achilles derfor se opp til det Sokratiske ideal, selv om han ikke har ambisjoner om å bli en filosofkonge selv.

3) Ideal om Sokrates - Filosofkongen. Som Hercules, men i tillegg opplyst med kunnskap. Forstår at mening er bedre enn lykke. Har filosofisk talent og et høyere kall. En som promoterer dyder som fører til sjelens utvikling. Filosofkongen kan være en fattig uteligger eller en konge i et palass - det spiller ingen rolle så lenge han har dyder i sin atferd. Filosofkongens ideer kan avgjøre om Achilles blir god eller ond. Se historien om Alexander den Store og filosofen Diogenes.

Kunsten som hyllet maskulinitet fra antikken eller på 80-tallet hadde Achilles og Hercules som idealer, med noen hint mot det Sokratiske ideal. Nivået til Achilles er ikke lett å nå, men en kan jobbe seg mot det. Achilles hadde en del dyder som den hedonistiske mann ikke er i nærheten av å ha utviklet. De fleste menn har av instinkt disse heltene som sitt høyeste ideal. Filmer som 300, Fight Club, Rocky, Predator (1987) og Scarface (1983) er gode representasjoner av idealet om Achilles i moderne kunst.

Det nærmeste jeg har sett av det Sokratiske ideal er Henry Fonda i filmen 12 Angry Men (1957), og krigeren Maximus i filmen Gladiator. I nyere tid kan bokseren Muhammad Ali nevnes å ha lignende trekk ved seg. Som sagt, filosofkongen påvirker Achilles; legg merke til den positive effekten av Muhammad Ali på andre idrettsutøvere - de blir inspirert og bedre idrettsutøvere ved å observere hans dyder.

Machiavelli og Nietzsche er to av mine favoritt-filosofer. Disse blir svært ofte mistolket, og mistolkningen har skapt onde versjoner av Achilles gjennom historien.

"Den sterkeste mann i verden, det er han som står mest alene."
-Henrik Ibsen, En folkefiende 1882


Fight Club og uttrykk av maskulinitet

Grunnen til at man ikke ser flere menn som passer inn i den tradisjonelle maskuline kategorien er fordi samfunnet har blitt fysisk lettere, og fordi klassisk maskulinitet blir sett ned på og snakket stygt om. Med andre ord, samfunnets utdanning promoterer ikke nødvendigheten av dyder. Samfunnet vi lever i er A4 og åpner ikke opp for den maskuline kraften.

Filmen Fight Club tar opp dette emnet på en kreativ måte; filmens budskap er bl.a. at menn bør leve i tråd med sin maskulinitet. Menn risikerer å miste seg selv dersom de blir altfor "temmet". De vil da aldri utvikle sitt potensial som mennesker fordi de ikke lever i tråd med sin natur.

Menn faller gjennom gjentatte feil, men de som reiser seg får sterk selvutvikling

Menn lærer ofte å se sin egen reelle verdi i begynnelsen av 30-årene da hjernen er mer moden og man har utviklet bedre selvregulering. Derfor er det viktig med maskuline forbilder som kan veilede unge menn i den kritiske alderen opp til 30 år. Vi menn gjør ofte svært mange feil i den kritiske alderen da vi av instinkt har et ideal om en hensynsløs Achilles. Det er viktig at menn har maskuline forbilder å se opp til slik at vi utvikler krigerhjertet på en god måte. Et sterkt forbilde kan demonstrere effekten av å leve i tråd med dyder og moral. Menn blir sterke og robuste av motstand.

"That which does not kill us, makes us stronger."
-Nietzsche


Trening og gaming er ikke bra nok

Det er ikke nok utfordringer slik at menn i dag må selv skape utfordringer. Mange har uttrykt den maskuline kraften på treningssenter eller i konkurranse i sport og gaming; dette fører ikke til en reell utvikling av maskulinitet. Dette er altfor lett, og utvikler ikke de reelle potensialene en sitter med.

Fasting fra sex

Menn bør spesielt legge vekk pornografi permanent, og faste fra all sex i perioder. I boksing så er regelen å faste fra alle seksuelle relasjoner 6 uker før en kamp. Dette gjør man for å kjenne på kraften av libido; en kraft som gjør menn til løver om de lærer å bruke kraften. Muhammad Ali, Mike Tyson, David Haye og andre boksere brukte dette til sin fordel. Fasting gir tilbake libido og påvirker ditt menneskesyn i positiv retning. Libido er en positiv kraft som kan brukes til selvutvikling.

Gjør det som er vanskelig psykologisk

Maskulinitet kommer av å gjøre ting som er vanskelig og å mestre det som synes å være umulig. Dermed havner vi på det psykologiske nivået: å være ambisiøs, å si sine meninger selv om de er kontroversielle, å kunne kontrollere seg selv og sine emosjoner, vise tålmodighet under motstand og stress, forsøke å løse problemer istedenfor å være fokusert på emosjon (syting, klaging), ikke være ute etter andres aksept, tørre å ta risiko og akseptere sine feil, klare å stå i det som er ubehagelig, ha klare grenser og prinsipper, ha klare moralske prinsipper, og å faktisk beskytte og stå opp for andre i situasjoner som krever det. Se Aristoteles og de 12 dyder.

Kvinnen søker beskyttelse gjennom psykologiske trekk i menn

Mange menn og kvinner tror at egenskaper som høyde, status, makt, penger og lignende, er avgjørende for attraksjon. Dette er en misforståelse. Basert på evolusjon så er det gode grunner til at disse trekkene bør være attraktive, men hva handler disse trekkene egentlig om?

Mange menn gir opp og attribuerer dette til mangelen på moral hos kvinner, og jeg har hatt kvinnelige pasienter som stiller spørsmålstegn ved seg selv og sin moral på grunn av sine preferanser. Dette handler ikke om moral, men om instinkt. Kvinner som har disse preferansene har instinktene sine på plass. De vet ofte ikke nøyaktig hva de er tiltrukket av. Naturen har sørget for at kvinnen bør foretrekke maskulinitet fremfor andre ting, akkurat som menn foretrekker femininitet fremfor andre ting.

Ved en dypere analyse av disse trekkene - høyde, status, økonomi og lignende - så ser man at disse trekkene skaper et felles inntrykk av dominans. Dette er den underliggende kraften som kvinner egentlig tiltrekkes av, nettopp fordi en dominant person har evnen til å beskytte og løse problemer. Dette er et sterkt signal fra naturen til menn om å faktisk utvikle seg til bli dominante og maskuline, til tross for hva noen andre sier om emnet, inkludert kritikk fra kvinner som ofte tolker maskulinitet som utagerende atferd. Som sagt, reell maskulinitet er det motsatte av utagerende atferd.

Menn trenger i realiteten ikke penger, status eller andre ting nevnt over. Det er en illusjon. Slike ting skaper kun et inntrykk av dominans. For langsiktig suksess, så anbefaler jeg å virkelig være dominant, ikke bare gi inntrykk av dette. Menn blir dominante og maskuline dersom de lever i tråd med, og står for sine prinsipper og verdier. Dyder gjør deg dominant; å være tøff, modig og rettferdig mot andre og seg selv. Dette er et liv i tråd med naturen. Se min artikkel om Diogenes og Alexander den Store.

"He who conquers his desires is braver than he who conquers his enemies.
For the hardest victory is over self."
-Aristotle


Aggresjon skal brukes og effekten av kampsport

Aggresjon er en emosjon som skal brukes, men i riktig sammenheng. For eksempel å forsvare seg selv/andre, eller når aggresjon uttrykkes i lidenskap for noe.

Aristoteles snakket om den gylne middelvei; det er klokt å ha en balansert atferd. For eksempel, se for dere dyden tøffhet. Dersom man ikke er tøff, så er man feig på den ene siden, men hvis man er altfor tøff så blir man hensynsløs. Derfor er det klokt å ta valget i midten, men legg da merke til at tøffhet kan kun eksistere dersom man samtidig kjenner på følelsen av redsel. Det er ikke tøft å hoppe i fallskjerm dersom det er utelukkende gøy for personen, men det er tøft dersom personen f.eks. har høydeskrekk og kjenner på dødsfrykt, men velger å hoppe likevel.

Kampsport er en god arena i den moderne verden for menn. Mange tror at kampsport gjør en mer voldelig, men i realiteten blir man mindre villig til å bruke vold; man får respekt for vold og skaden den kan utgjøre. Det er kun de som har evnen til å være voldelig, men som velger å ikke bruke dette som et verktøy, som kan beskrives som fredelige.

Det er viktig å kunne forsvare seg selv. Ambisjon om å kunne forsvare seg selv mot 3 stk samtidig er en tøff ambisjon, men ikke glem å inkluder intellekt; med kunnskap og dominans over ideer kan du slåss mot 3 millioner.

Kvinner og femininitet

Femininitet er en kraft i naturen som er designet for å være sensitiv for forståelse av mennesker på et dypere nivå enn problemløsning. Femininitet setter mennesker og emosjon i fokus, maskulinitet setter problemløsning i fokus. Den feminine kraften vedlikeholder fred i nasjoner og i relasjoner. Uten den feminine kraften i naturen vil mennesker og samfunn bli til kalde maskiner og robotlignende over tid. Uten maskulinitet vil mennesker og samfunn bli soft og uten reell utvikling på grunn av mangelen på orientering mot problemløsning. Disse kreftene må eksistere i harmoni; en perfekt balanse. Tenk Aristoteles gylne middelvei. Kvinner bør omfavne den feminine kraften. Den feminine kvinne er sterkt undervurdert - les under om kvinnens 4 ubevisste idealer.

“Every living organism is fulfilled when it follows the right path for its own nature.”
-Marcus Aurelius


Prioriteringer

Utdanning kan være svært viktig for personlig utvikling, og både kvinner og menn bør jobbe for å bli den beste versjonen av seg selv. Likevel så er det viktig å ikke glemme at prestasjon og karriere forteller ikke hele historien til et menneske. Det er spesielt kvinner som har blitt overbevist om at verdien deres er basert på prestasjon og karriere. Kvinner som mennesker og deres utvikling bør komme først; et menneske er mye mer enn hva en karriere tilsier. Menn har blitt overbevist om at deres verdi ligger i materiell suksess og primitiv dominans. Med utgangspunkt i biologi og dydsetikk, så er det mulig at det beste for både kvinner og menn er å etablere seg tidlig med en stabil partner og skape et hjem. En vil da bli moden i tankene tidligere. Et altfor behagelig samfunn gjør befolkningen blind for reelle verdier og langsiktig tenking.

Vi mennesker har en tendens til å stresse og alltid søke etter et mål med antakelsen om at oppnåelse av målet vil føre til lykke. Når vi kommer til målet så viser det seg at følelsen av belønning er kortvarig. Man setter seg da et nytt mål med den samme antakelsen om at det nye målet vil føre til lykke. Dette er en sirkel man bør komme seg ut av. Det å lære seg å bli takknemlig for det man har vil føre til en reorganisering av hjernen - jeg anbefaler derfor å aktivt bruke takknemlighet som verktøy.

Kvinner & følelser - Menn & tanker

Mange kvinner og terapeuter er ofte frustrerte over at menn ikke "åpner seg opp". Menn har ofte et instinkt om å ikke snakke om sine følelser, og mange tror at dette er "konstruert" atferd av samfunnets press og forventninger. Dette er ikke en konstruksjon, men instinkt. Et instinkt som er gull verdt.

Den feminine kraften i kvinner gjør at kvinner ubevisst og bevisst definerer følelser som svært viktig i livet. Kvinner skårer i gjennomsnitt høyere på personlighetstrekkene medmenneskelighet og nevrotisisme enn menn. Kvinner opplever følelser sterkt og tror derfor at følelser er like viktig for menn.

Selv om intensjonen ofte er god så er det ikke en god strategi å be menn snakke om følelser. Menn vil ikke oppfattes på en lik måte som kvinner som deler sine følelser. Kvinner er designet til å faktisk miste attraksjon dersom menn uttrykker en slik sårbarhet. Dette skjer ofte ubevisst over tid. Evolusjon tilsier at menn må være robuste beskyttere, ikke sårbare individer som ikke kan løse utfordringer. Menn bør derfor fokusere på å løse sine problemer på egenhånd. Dette vil i sin tur gjøre menn enda mer robuste og maskuline. Kvinnen vil da få økt attraksjon til mannen. Alt dette er ofte ubevisst. Mennesker bruker evolusjonsinstinktet intuisjon og reagerer på hverandres totale energi og inntrykk.

Menn bør dele sine tanker og diskutere ideer med sin partner. Dette vil føre til reell utvikling. Deling av følelser vil oppfattes som syting og klaging av både kvinner og andre menn - bevisst eller ubevisst. Fokus på tanker gjør ikke mannen til en kald maskin, men et reflektert individ som forsøker å ty til fornuft. Dette er en dyd og mannen vil da leve mer i tråd med sin natur.

For psykologer og terapeuter: I min mening så er kognitiv atferdsterapi i møte med menn svært effektivt; dette er terapien som ikke gir et inntrykk av "bare snakk". Den kognitive diamant, fokus på mestring av konkrete situasjoner og hvordan endre tanker gjennom atferd er bedre enn magi.

Den feminine kvinne har blitt sterkt undervurdert

Den kritiske leser vil kanskje spørre: hvis femininitet er designet for å fokusere på dypere forståelse, og du skriver at menn ikke bør åpne opp om sine følelser men heller tanker - hva er da hensikten med å være feminin? Spørsmålet i seg selv viser hvor mye femininitet som kraft blir undervurdert. Bare tilstedeværelsen av en feminin kvinne vil være nok; ikke et eneste ord må utveksles for at mannen skal kunne kjenne på denne positive og oppløftende kraften i kvinnen. Til sammenligning, bare tilstedeværelsen av en maskulin mann kan gi følelse av beskyttelse og trygghet hos kvinnen.

Kvinner har 4 ubevisste idealer. En forenklet fremstilling:

1) Den estetiske kvinne (samme som estetiske mann) - reflekter over NRK sin serie Exit.

Den estetiske kvinne er som den estetiske mann beskrevet over av Kierkegaard. Disse antar at lykke og nytelse er de høyeste godene i livet - hedonisme. Fordi en ikke utvikler dyder i et slikt samfunn så er hedonisme oppskriften på skapelsen av fundamental mistillit mellom kjønnene og stagnasjon i utvikling. Det å være hedonistisk orientert er en urettferdighet mot en selv.

2) Den uavhengige - et uttrykk for stabilitet

Mennesket vandret ut av skogen og skapte moderne byer, men vi tok med oss våre urinstinkter. Kvinnehjernen prioriterer stabilitet; dette er programmert inn av evolusjon. Stabilitet er og var viktig for overlevelse og for forutsigbarhet. Kvinnens underliggende psyke er orientert mot skapelsen av stabilitet. Streven etter uavhengighet av andre er derfor et uttrykk for streven etter stabilitet.

Kvinnen har alltid hatt et dilemma: hvilken mann er det som ikke vil forlate henne og barnet? Dersom mannen forlater henne så vil det skape ustabilitet. Dette dilemmaet har blitt mer og mer reell for kvinnen i det moderne hedonistiske samfunn. De estetiske kvinner og menn skaper et helvete for seg selv; det episke diktet Dante's Inferno beskriver dette på et metaforisk nivå. Tenk nøye over det så vil dere se at krigen mellom kjønnene i politikk vil kunne spores tilbake til hedonisme og avvisning av naturen.

Hedonisme er ikke i tråd med naturen. En slik filosofi skaper enorm ulykkelighet blant kvinner og menn i lengden. Begge vil føle på en tomhet uansett nivå av materiell suksess. NRK sin serie Exit er et godt eksempel på dette. Dagens bruk av sosiale medier er også et eksempel - se artikkel om lykke. Lykke som mål er urealistisk; mennesker bør søke mening.

Dyder vil utvikle menneskets potensial og skape et stabilt og sunt samfunn. Kvinnen vil da virkelig oppleve stabilitet. Stabiliteten vil ikke bare vise seg i hjemmet men også i samfunnet. Menn som strever etter dyder vil bli gode versjoner av Achilles da de vil se opp til det Sokratiske ideal. Maskulin, tøff, rettferdig og til å stole på. Kvinner som følger dyder vil utvikle idealet om Moderen.

3) Moderen

Den omsorgsfulle Moderen av flokken er kvinnen som har utviklet den feminine kraften. Hennes eksistens er nødvendig for utviklingen av friske individer. Dersom Moderen slutter å eksistere så vil samfunnet oppleve omsorgssvikt.

Moderen gjør som alle andre mennesker og forsøker å nå selvaktualisering. Hun jobber for å nå sine drømmer og mål som et menneske, men hun glemmer ikke sin sentrale rolle som den omsorgsfulle kraften i naturen. Naturen har gitt henne et enormt ansvar. Moderen av flokken forstår at stabilitet kommer av harmoni inne i seg selv og i samfunnet; hun aksepterer naturen og strever etter dyder.

Gjennom den feminine kraften så tar Moderen vare på alle i samfunnet på et psykologisk nivå. Hun hjelper andre med deres selvaktualisering. Moderen er assosiert med trygghet, tilgivelse, støtte og omsorg. Hun er ikke en som skjemmer bort mennesker, men en som gir kloke perspektiv og adekvate utfordringer. Moderen oppfordrer til dyder; gjennom dyder blir menn maskuline og kvinner feminine.

Legg merke til at begge kjønn strever etter samme dyder, men dydene uttrykkes ofte på forskjellige måter. For eksempel, kvinnen som viser dyden omsorg vil prioritere emosjon og forståelse, mens mannen som viser omsorg vil prioritere problemløsning.

Kvinnen som når stadiet av Moderen vil trives og få energi av å kunne hjelpe andre mennesker gjennom den feminine kraften. Hun vil oppleve flow og leve i tråd med naturen. På dette stadiet vil hun kanskje se mot det Sokratiske ideal og streve etter å bli 4) Filosofdronningen?


I can calculate the motion of the heavens, but not the madness of people -Newton