Min oversettelse av kapittel 1 i Koranen

Kapittel 1 er ofte kalt for "The Opening". Innholdet er en absolutt konklusjon, og en invitasjon. Kapittelet oppsummerer mange store prinsipper i Koranen.
Forklaring av rot-ord kan leses her.

Urfan Ul Hassan
Desember 2022

Kapittel 1

1:1

Tradisjonell (av S. I.): In the name of Allah, the Entirely Merciful, the Especially Merciful.

Min oversettelse: With Him who can be known through signs; He who rules the entire universe; He who provides during times of need, and He who continuously sustains all things.

Rotord: sin-min-waw ("name"): sign to recognize something.

Rotord: hamza-lam-ha أ ل ه: (God): ruler of everything that exists; protector, one in power.

Rotord: ra-ha-mim (rahman, rahmah): rain that produces sustenance; protection when needed.

Rotord: ra-ha-mim (rahim): constant sustenance in the background; evolutionary sustenance.

Interessant nok: rihm, rahm, ruhm: livmor som beskytter barnet; myk.1:2

Tradisjonell: [All] praise is [due] to Allah, Lord of the worlds.

Min oversettelse: All that which is beautiful stand as witnesses for God, the Sustainer and Evolver of everything (the universe, history, nations and individuals, at all times). 

Rotord: H-M-D: Appreciation of the creator of something beautiful.

Rotord: A-L-H أ ل ه: (God): ruler of everything that exists; protector, one in power.

Rotord: RA-BA-BA; ر ب ب: nurture, develop, look after something, one who guides from beginning to end, one who improves. Reach a destination through evolution and change.

Rotord: AIN-L-M: understand truth, solid comprehension, worlds, universe.1:3

Tradisjonell: The Entirely Merciful, the Especially Merciful.

Min oversettelse: He who provides during times of need, and He who continuously sustains all things. (So that all things reach their destination, including individual human beings).

Rotord: ra-ha-mim (rahman, rahmah): rain that produces sustenance; protection when needed.

Rotord: ra-ha-mim (rahim): constant sustenance in the background; evolutionary sustenance.1:4

Tradisjonell: Sovereign of the Day of Recompense.

Min oversettelse: The One Supreme on the Day when all results will have been manifested clearly.

Kommentar: Det er viktig å notere at verset indikerer logiske utfall av handlinger - resultatet av livet en har levd vil bli gjort tydelig av Gud ved denne destinasjonen. Hvis sjelen er kun det man tar med seg etter døden så handler "resultatene" om nivået av sjelens utvikling.

Rotord: M-L-K: power, authority, support on which something is established.

Rotord: Y-W-M: day, era, stage of evolution, results.

Rotord: D-Y-N: overpower, state, decision, solid result, reward and punishment, faithfulness.1:5

Tradisjonell: It is You we worship and You we ask for help.

Min oversettelse: You Alone we seek, and You Alone we ask for help to ultimately be successful.

Kommentar:
Suksess = vekst av sjelen (self, balansert personlighet) = resultat av å leve ved Guds lover (se kap 103).

Å følge Guds vei betyr å følge et program som vil føre til stadig evolusjon av en selv, en form for selvutvikling. Dette er ikke en lett vei, men den er trygg. Veien vil produsere utfordringer og motstand, som igjen vil føre til selvutvikling - legg merke til rotordet ain-b-d under. Verset legger vekt på at det er kun Gud alene som kan tilby hjelp og styrke på livets reise.

Rotord: AIN-B-D: a scented plant that 1) attracts camels, 2) produces thirst & 3) ultimately the camels produce more milk (attraction, then pain, then success).

Rotord: AIN-W-N: help, helper, middle aged, wish balance in oneself and ask for help.

iyyaka/wa-iyyaka: You Alone, and You Alone.1:6

Tradisjonell: Guide us to the straight path.

Min oversettelse: (Thus) Guide us to the balanced path that we can securely travel upon.

Kommentar: Reflekter over rotordet sd-r-t (siraat) beskrevet under:

Rotord: sd-r-t: swallow without chewing. Open and clear path, in which travelers keeps swallowing the path (going on the path), or the path swallows the travelers.

Reflekter også over rotordet for muslim/islam: S-L-M, dette betyr bl.a. å klatre en stige som er trygg. Verset betyr at mennesket vil trygt utvikle sitt maksimale potensial ved å holde seg til Gud.

Rotord: H-D-Y: lead others, light up, send a gift, show the way, make evident, guide.

Rotord: Q-W-M: matter to be balanced, proportion, steadfast/enduring, to stop, balanced life.1:7

Tradisjonell: The path of those upon whom You have bestowed favor, not of those who have earned [Your] anger or of those who are astray.

Min oversettelse: The Path of those You have given fulfillment, wellbeing and all that is good. They were not in opposition (to You), and never did they lose their way. 

Rotord: N-AIN-M: wellbeing, happiness, wealth, good things in life, mental/physical benefits.

Rotord: GH-Y-R: else, except, change, beside, reform and benefit, difference between two things.

Rotord: GH-ZD-B: intensity, dark red, rage, opposite of willingness.

Rotord: ZD-L-L: confused, surprised, fruitless, wandering in the desert and losing the way.*

alladhi: of those | alayhim: on them | wala: and not


Tilbake til oversikt over Koranen